יליד לטביה, פעל בבולגריה ובישראל, 1932-1866
מכתב מבוריס שץ לנרקיס
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

(חלק אחורי של המכתב)
(לכבוד מנהל המוזיאון הלאומי בצלאל מר נרקיס מוזיאון בצלאל)
(חלק קדמי של המכתב)
האוניברסיטה העברית ירושלים
חברי נרקיס יקר,
מאחר שישיבת
הקורטוריום שוב נדחתה הנני מרשה לי להביע את המשאלה שישיבה יתקיים עכ''פ ביום ד'הבא.
מדוע: א) דו''ח על כתב עת
ב) דו''ח על תכנית בניין חדשה
ג) תערוכות הבאות
ד) דו''ח ארגוני
ה) קטלוג
) דו''ח על עבודות מוזיאון
סדר זה - נראה לי - יהיה פעם רצוי ואני מקוה שהבין את כוונתי.
ברגשי ידידות כמו תמיד שלך משה שובה

מרכז מידע לאמנות ישראלית