יליד לטביה, פעל בבולגריה ובישראל, 1932-1866
גלויה לבוריס שץ
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

[גלויה עם תמונת אשה ובקבוק יין בשדה] ביי קמפינסקי! (של שעל בקבוק היין) Das sagt alles, auch dass wir keinen gedenken. Apprise! עלסה Treue grusse aunsbraf שלום בוריס Fi[?] [שורה אחרונה ברוסית] מה שלומך? תכתוב! (תאריך לא ברור)

מרכז מידע לאמנות ישראלית