גלויה לבוריס שץ מתלמיד
1909
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

לפרופ' בוריס שץ הנכבד, in ''Bezalel'' Kunstgewerbeschule - ירושלים, פלסתינה [הטקסט בעברית, מאד פורמלי] מאליעזר יעקב, קהיר לכבוד מורי היקר באדם, שלום הנני להודיע כי אני .... כה יתן ה' לומד מכבודה והנני מבקש מ--- מאדוני כי זה זמן רב מעת נסע' מירושלים ולא כתבתי שום מכתב לאדוני עד עתה אבל אקוה כי יסלחני אדוני כי הייתי טרוד וגם פה ארץ הוכריה עד אשאר מצאתי עבודה ועל כן לא יכלתי לכתוב לאדוני אבל עתה הנני כבר עובד אצל איטאליאני אוד זמן ושכרי חמשה פראנק ליום אבל ההוצאות פה רב מאד. ממני תלמידו הדורש בשלומו הטוב ובשלום כל בית-הספר המקוה להתראות בירושלים. אליעזר.

מרכז מידע לאמנות ישראלית