גלויה לבוריס שץ
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

גלויה לבוריס שץ, מודה לו על שירותו ומספר לו על ההחלטה השלילית של הכנס.

מרכז מידע לאמנות ישראלית