גלויה לבוריס שץ ואשתו
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

(חלק קדמי של הגלויה) תמונה של פריז - הפנורמה de la Seine (חוף Ouest) (חלק של הגלויה) טקסט בכתב יד ביידיש אדון וגברת שץ ביה''ס בצלאל ירושלים

מרכז מידע לאמנות ישראלית