ישראלי, (יליד לטביה), 1932-1866
''Konto=Buch'' of Boris Schatz
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

יומן חשבונות של..

מרכז מידע לאמנות ישראלית