מכתב מבוריס שץ
1921
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

(חלק קדמי של המכתב) מלון שורלנד רחוב 55 באגם שיקגו (דף שני, שלישי ורביעי של המכתב) טקסט בכתב יד ביידיש

מרכז מידע לאמנות ישראלית