מסמך עם דוחות כספיים של בוריס שץ
1905
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

מסמך בכתב-יד

מרכז מידע לאמנות ישראלית