דוחות כספיים של בוריס שץ
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

התנ''ך בתמונות של אבל פן פלסטין אמנות ההוצאה לאור בע''מ. סכום כתובת שם

מרכז מידע לאמנות ישראלית