פרוטוקול
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

פרוטוקול מס' 1, כתב-יד ברוסית

מרכז מידע לאמנות ישראלית