מכתב לבוריס שץ
אוגוסט 1907
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

מכתב בכתב יד למרדכי נכתב ביידיש בראש העמוד הראשון: פרופ 'בוריס שץ c / o ד''ר O.Fernberg 1071 [..?] מתחת ועל גב הנייר טקסט בכתב יד ביידיש

מרכז מידע לאמנות ישראלית