הערות של בוריס שץ
1950-1951
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

נייר עם הערות בעברית - הצעה להוצאת רבעון לתולדות אמנות 'אמנות' - חשבון להוצאה בשנת חשבון 1951-1950 (1950 אפריל מרס 1951)

מרכז מידע לאמנות ישראלית