הערות של בוריס שץ
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

נייר עם הערות בעברית:
- הפצת כתב יד ומכירתו
- המוציא - לאור ואמצעים

מרכז מידע לאמנות ישראלית