הערות של בוריס שץ
1950-1951
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

נייר עם הערות בעברית:
- פרטים על חוברת וצורתה
- ההוצאה בשנת חשבון אפריל 1950-מרס 1951
- גלופות
- הדפסה, סדר וכריכה
- הוצאות אדמיניסטרטיביות

מרכז מידע לאמנות ישראלית