ישראלי, (יליד לטביה), 1932-1866
הערות של בוריס שץ
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

פתק עם הערות בעברית -במה יעסוק הרבעון -המשתתפים בכתב העת -הוטיר'ז

מרכז מידע לאמנות ישראלית