ישראלי, (יליד לטביה), 1932-1866
הערות של בוריס שץ
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

פתק עם הערות בעברית -תזכיר -על הוצאת ריבעון לתולדות האמנות בישראל -א. הצורך בכתיו עת אמנותי -ב. המגמות האפשריות של רבעון זה

מרכז מידע לאמנות ישראלית