מכתב מבוריס שץ
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

מכתב בעברית -אל כבוד שר החינוך והתרבות מר ש.ז. שזר במדינת ישראל ירושלים

מרכז מידע לאמנות ישראלית