פתק מבוריס שץ
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

פתק בעברית מבוריס שץ -2/5/1 בנימין בית הספרים הלאומי והאוניברסיטה ירושלים הוא מבקש רשומה מן [הריפרודוקצוות]

מרכז מידע לאמנות ישראלית