דוחות כספיים של בוריס שץ
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

ניירות של לוח שנה

מרכז מידע לאמנות ישראלית