הייצוג של יהודים באתנולוגיה
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

טקסט בכתב יד בגרמנית ''הייצוג של יהודים באתנולוגיה''

מרכז מידע לאמנות ישראלית