חלק ממכתב
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

מכתב בכתב יד

מרכז מידע לאמנות ישראלית