חלק ממכתב
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

טקסט בכתב יד בשפה הרוסית

מרכז מידע לאמנות ישראלית