ישראלי, (יליד לטביה), 1932-1866
''Die weitere Entwicklung der Universitaet''
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

מאמר על התפתחות האוניברסיטה

מרכז מידע לאמנות ישראלית