מכתב מבוריס שץ
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

מכתב בכתב יד מבוריס שץ ביידיש

מרכז מידע לאמנות ישראלית