מאמר ''לזכר ועידת פטרוגראד''
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

כתבה בעיתון הכתובה בעברית:
לזכר ועידה פטרוגראד

מרכז מידע לאמנות ישראלית