מעטפה לבוריס שץ
1911
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

מעטפה למר בוריס שץ

מרכז מידע לאמנות ישראלית