כרטיס משתתפים
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

''Teilnehmer - Karte'' לבוריס שץ

מרכז מידע לאמנות ישראלית