מכתב לבוריס שץ
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

מכתב לבוריס שץ נכתב בפולנית, מווארשה

מרכז מידע לאמנות ישראלית