כרטיס מעריך
1892
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

כרטיס עסק (רשיון) של בוריס שץ ל'' דה הסלון 1892 ''

מרכז מידע לאמנות ישראלית