דיפלומה
1885
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

תעודה של בית ספר לאמנות

מרכז מידע לאמנות ישראלית