חוברת ''מדליון''
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

חוברת עם תמונות של מדליונים ''מדליון''

מרכז מידע לאמנות ישראלית