מכתב
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

מכתב מודפס בגרמנית

מרכז מידע לאמנות ישראלית