מכתב מבוריס שץ
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

מכתב מבוריס שץ לפרופ 'ד''ר פרידנוואלד נכתב בגרמנית

מרכז מידע לאמנות ישראלית