ספר ''האוניברסיטת העברית בירושלים ''
1894
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

ספר גרמני ''האוניברסיטת העברית בירושלים''

מרכז מידע לאמנות ישראלית