דוחות כספיים של בוריס שץ
ארכיון בוריס שץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

מסמכים עם דוחות כספיים

מרכז מידע לאמנות ישראלית