נחום גוטמן
ישראלי, יליד בסרביה, 1980-1898
גלויה ליצחק ובת-שבע כץ
גלויה
עזבון בת שבע ויצחק כץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים
מרכז מידע לאמנות ישראלית