אברהם בר-אדון
ישראלי, 1945-1885
מודעה לבית מלאכה ומסחר א. בר-אדון
בלי תאריך
גזיר נייר עיתון, מקור לא ידוע
גובה 7.5 ס''מ, רוחב 16.9 ס''מ
מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים
מרכז מידע לאמנות ישראלית