מרסל ינקו
ישראלי, יליד רומניה, 1984-1895
הריסות מלחמה
1955
שמן על בד
גובה 50 ס''מ, רוחב 70 ס''מ

© מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים. הדיגיטציה בנדיבות קרן אדלין מוזס לוב ליודאיקה בספריית הארוורד קולג', אוניברסיטת הארוורד.
מרכז מידע לאמנות ישראלית