הילה לייזר בג'ה
ישראלית, נולדה ב-1966
שדה הזמן
1996
עירוב טכניקות

תערוכות: הילה לייזר בג'ה - שדה הזמן, בית האמנים, ירושלים, 27/01/1996 - 02/02/1996

מרכז מידע לאמנות ישראלית