נירה סביר
ישראלית, נולדה ב-1945
מירומי סיני
1979
עירוב טכניקות על נייר
גובה 59 ס''מ, רוחב 45 ס''מ

צילום: רן ארדה
מרכז מידע לאמנות ישראלית