צלם לא ידוע
בתערוכת רבקה טלפיר בבית האניך
תצלום
גובה 8.3 ס''מ, רוחב 12 ס''מ
ארכיון גבריאל טלפיר, מרכז מידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

משמאל לימין: רבקה כצנלסון, רבקה טלפיר עם נכדתה, דליה מוהר, ריקה שווימר, צבי ארמן ורעיתו.

צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים
מרכז מידע לאמנות ישראלית