יצחק ברזילאי
רבקה טלפיר וחנה לרנר בפתיחת התערוכה של הצייר ינקו ביפו, ספטמבר 1967
1967
תצלום
גובה 13.9 ס''מ, רוחב 18.1 ס''מ
עזבון בת שבע ויצחק כץ, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים
מרכז מידע לאמנות ישראלית