אפרים ארדה
ישראלי, יליד פולין, 1905-1987
עליזה בק, רבקה טלפיר וחנה טברסקי במסיבה לפסל לוצ'נסקי בביתן האמנים, תל אביב
תצלום
גובה 9 ס''מ, רוחב 14 ס''מ
ארכיון גבריאל טלפיר, מרכז מידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים
מרכז מידע לאמנות ישראלית