שמואל חרובי
ישראלי, יליד האיחמפריה הרוסית, 1965-1897
כלנית (נעמן)
1923 בקירוב
הדפס קולוטייפ
גובה 30 ס''מ, רוחב 40 ס''מ

תערוכות: שירת העשבים ציורי שמואל חרובי ל''אוצר צמחי ארץ ישראל'' מאת אפרים וחנה הראובני, מוזיאון ישראל, ירושלים, 12/01/2006 - 13/06/2006, 2006

צילום: © מוזיאון ישראל ירושלים, עופרית רוזנברג
מרכז מידע לאמנות ישראלית