אריה מרזר
ישראלי, יליד פולין, 1966-1905
סנדלר
1954
ריקוע נחושת

תצלום: נחלת הכלל
מרכז מידע לאמנות ישראלית