בול נוף, מוזיאון תל אביב
פוטוליטו
מתנת קלרה ויונה טלמור, ראשון לציון, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים
מרכז מידע לאמנות ישראלית