ג'ין מאיר
ישראלית, ילידת בריטניה, 2000-1924
תבליט קיר
1984
אריחי קיר בתבנית לחיצה
ספריית בית ספר תיכון אזורי מגידו, עין השופט
© עיזבון האמן

צילום: © אברהם חי
מרכז מידע לאמנות ישראלית