ג'ין מאיר
ישראלית (ילידת בריטניה), 2000-1924
קבוצת בקבוקים
1998
פורצלן
אוסף יורם רוזנהיימר
© עיזבון האמנית

צילום: © אברהם חי
מרכז מידע לאמנות ישראלית