איזיקה גאון
ישראלי, יליד יוגוסלביה, 1997-1938
לבירינט
1992
זכוכית
© עיזבון האמן

תערוכות: איזיקה פורצלאנים, הגלריה לעיצוב של אסכולה, המכללה לאמנות ועיצוב, תל-אביב, 1996

© האמן
מרכז מידע לאמנות ישראלית