דניאלה לונדון-דקל
ישראלית, נולדה ב-1966
שאני אגלגל?!
2011
אופסט

© האמן
מרכז מידע לאמנות ישראלית